Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze w PPN Brzesko

 

 

 

Mirosław Nieć wybrany na kolejną czteroletnią kadencję Prezesa PPN

 

 

   – W dniu dzisiejszym odbyło się Walne zebranie  sprawozdawczo – wyborcze  Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku. Zgromadzeni delegaci klubów należących do struktur PPN w Brzesku wybrali  Pana Mirosława Niecia, na kolejną  czteroletnią kadencję i nadal będzie piastował funkcję Prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku. 

Ponadto w skład zarządu weszli: Piotr Pietras, Regina Szczupał, Rafał Kopytko, Michał Fudala, Kamil Trąba i Rafał Zając.