Jubileusz 65 lecia istnienia LKS KŁOS Łysa Góra oraz VI Turniej Dzikich Drużyn – Informacje

spartakiada

 KŁOS Łysa Góra ma 65 lat !

 

 6 października odbędzie się VI Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Prezesa LKS KŁOS Łysa Góra

 

 

 

 

– Na 6. X. 2013 (Niedziela) zaplanowano obchody jubileuszu 65 -lecia istnienia klubu KŁOS Łysa Góra, który przypada właśnie w tym roku.  Wraz z jubileuszem odbędzie się piłkarski VI Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Prezesa LKS KŁOS.  Zapraszamy do wzięcia udziału osoby niezrzeszone w żadnym klubie.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 2.X.2013 tylko i wyłącznie na klubowy adres e-mail:  klos1948@gmail.com

Inna forma zgłoszenia drużyny do turnieju nie będzie respektowana.

Zgłoszenie musi zawierać:

1) Nazwa drużyny

2) Skład (maks. 10 zawodników) + data urodzenia

3) Imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna zespołu oraz nr telefonu

 

Udział w turnieju mogą wziąć zawodnicy urodzeni w roku 1999 i młodsi

  – System rozgrywania oraz czas trwania  meczów zależny jest od liczby zespołów, które zgłoszą się do zawodów. Drużyny liczyć będą 5 zawodników + bramkarz oraz 4 rezerwowych. Opiekun każdej z drużyn musi na 30 min. przed rozpoczęciem turnieju przedstawić w biurze zawodów legitymacje szkolne, zawodników swojej drużyny. Dla każdej z drużyn przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. Pierwsze trzy drużyny otrzymają z rąk Prezesa klubu pamiątkowe puchary.

Program jubileuszu:

10:30 – 13:50

VI Turniej Dzikich Drużyn

14:00 – 14:45
Część oficjalna (odczytanie historii, wręczenie dyplomów)
Wystąpienie zaproszonych gości
15:30 – 16:00
Mecz siatkówki “panny-mężatki”
Podnoszenie ciężarka (konkurencja z nagrodami)
16:00 – 17:00
Mecz piłki nożnej “kawalerowie – żonaci”