Kontakt

Kłos Łysa Góra
Sufczyn 396, 32-852 Dębno
Tel:  0 600 156 414 

internetowy serwis: www.klos.malopolska.pl
e-mail: klos1948@gmail.com

konto: PKO BP SA o/Brzesko 12 1020 4984 0000 4902 0053 9981