Kontakt

Kłos Łysa Góra
Sufczyn 396, 32-852 Dębno
tel. 014 66 57 358
0 600 156 414  /  0 693 352 520

internetowy serwis: www.klos.malopolska.pl
e-mail: klos1948@gmail.com

konto: PKO BP SA o/Brzesko 12 1020 4984 0000 4902 0053 9981