Jerzy Sacha nagrodzony przez Wójta Gminy Dębno

Jerzy Sacha

 

 

 

 

 

Honorowy Prezes Kłosa Łysa Góra, laureatem konkursu

„Dębińskie Pasje”

 

 

 

– Jest jednym z czterech założycieli klubu sportowego „KŁOS” Łysa Góra, którego początki sięgają 1948 roku, przez długie lata związany z klubem jako zasłużony działacz, trener, prezes, gospodarz.  Mimo, że w 2002 roku nastąpiła zmiana władz Kłosa i po 23 latach prezesury piastowane przez niego stanowisko przejął Wacław Batko, Panu Jerzemu zespół nie jest obojętny, bowiem po dzień dzisiejszy uczęszcza na mecze Kłosa, uczestniczy we wszystkich wydarzeniach, zebraniach klubu.  Mało kto wie, że 84 -letni dzisiaj Jerzy Sacha, w latach młodości uczestniczył m.in. w Zimowych Akademickich Igrzyskach Świata (!!!)  -był to rok 1956.  Był wszechstronnie uzdolniony, posiadał nie tylko talent sportowy, działał z powodzeniem w wielu dziedzinach, a także na rzecz lokalnej społeczności co doceniły władze Gminy Dębno i na ostatniej w 2015 roku, Uroczystej Sesji Rady Gminy Dębno, wójt Wiesław Kozłowski wręczył Panu Jerzemu nagrodę konkursu „Dębińskie Pasje”.  Serdecznie gratulujemy!

 

Życiorys Jerzego Sachy:

Jerzy Sacha to artysta plastyk, magister sztuki, rzeźbiarz, ceramik, choreograf i tancerz a także wychowawca, nauczyciel, trener, sportowiec oraz działacz sportowy. Jego życiorys to połączeniu pasji artystycznej i sportowej, które łączył w całej swej drodze zawodowej, a także działalności społecznej. Swoje talenty i zaangażowanie przez ostatnie kilkadziesiąt lat poświęcił lokalnej społeczności.

Jako syn stolarza od dzieciństwa wykazywał zainteresowanie pracą w drewnie i amatorskim rzeźbiarstwem. Dzięki tym zainteresowaniom trafił do Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem, które ukończył w 1952 roku. We wrześniu 1952 roku po zdanym egzaminie wstępnym na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie (z powodu braku miejsc) został przeniesiony do wyższej szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydział Rzeźby i Architektury Wnętrz. Po roku studiów w Poznaniu wrócił do Krakowa studiując rzeźbę, studia ukończył w roku 1958. Prywatnie w uczył się podstaw ceramiki w pracowni prof. Akademii Górniczej Romana Husarskiego. Tuż po studiach powrócił w rodzinne strony i podjął pracę w Spółdzielni „Kamionka”, początkowo jako pracownik fizyczny . W „Kamionce” Pracował aż do roku 1991, pełniąc m.in. funkcję kierownika produkcji. Po odejściu Bolesława Książka, otrzymał stanowisko kierownika artystycznego i własną pracownię. Był również aktywnym członkiem Zespołu Folklorystycznego „Kamionka”, w którym tańczył i uczył choreografii przez 10 lat.

Autor licznych rzeźb i płaskorzeźb pokazywanych na wystawach w Polsce i za granicą (m.in. ogólnopolska wystawa w warszawskiej „Zachęcie” – laureat głównej nagrody(!), ostatnio w roku 2015 uczestniczył w wystawie „Łysogórski eksperyment” w tarnowskim BWA.) Jego prace zdobiły m.in. następujące obiekty: kompleks sportowy w Tarnobrzegu, jadalnia AGH w Krakowie, domy wczasowe w Starym Sączu i Muszynie, obiekty sakralne: kapliczki w Grocie w Porąbce Uszewskiej, kościół w Łysej Górze, kościół w afrykańskim Kongo Brazaville, sala narad w UG Dębno. Był również organizatorem plenerów artystycznych w Łysej Górze. Był autorem artystycznego upominku dla Jana Pawła II od parafii Łysa Góra. Pracował również jako nauczyciel przedmiotów artystycznych w łysogórskiej szkole średniej. Prowadzi własną pracownię ceramiczną w Jaworsku.

Od najmłodszych lat wykazywał również olbrzymią pasję sportową. Już w roku 1948 uczestniczył w założeniu klubu sportowego Kłos Łysa Góra i dziś jest ostatnim żyjącym założycielem. Podczas nauki w zakopiańskim liceum przystąpił do Akademickiego Zrzeszenia Sportowego i uzyskał uprawnienia zawodnika klasy I w skokach narciarskich, co uprawniało go do startu zawodach rangi krajowej i międzynarodowej. W 1956 roku startował w Zimowych Akademickich Igrzyskach Świata (!). Podczas studiów uprawiał siatkówkę, piłkę ręczną, biegi (na 100, 400 i 800 metrów), biegi sztafetowe, piłkę nożną, lekką atletykę (skok w dal). Startował m.in. w akademickich mistrzostwach Polski. Startował w niezliczonych zawodach sportowych na szczeblu powiatu i województwa (siatkówka, lekkoatletyka), uprawiał ping-pong na poziomie I ligi.

W latach 1979-2002 był prezesem LKS „Kłos” Łysa Góra. Wykorzystując swoją wiedzę sportową pełnił również funkcję trenera. Samodzielnie pracował przy utrzymaniu i przygotowaniu boiska. Wychowawca pokoleń łysogórskich piłkarzy, propagator sportu, kultury fizycznej. Do dziś angażuje się w życie klubu, uczestniczy w zebraniach, wizytuje stadion, ogląda mecze swojego klubu.

 

Zaangażowanie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Dębno:

Po ukończeniu studiów powrócił w rodzinne strony, gdzie przez kilkadziesiąt lat swoje talenty, pasje, wiedzę i zaangażowanie poświęcał rozwojowi lokalnej społeczności. Dzięki swej działalności artystycznej oraz kontaktom z artystami z Polski i zagranicy Łysa Góra i Gmina Dębno zyskiwała pozytywny rozgłos i uznanie. Organizacja plenerów artystycznych stanowiła znakomitą promocję lokalnego środowiska. Wybitne osiągnięcia artystyczne również przyczyniały się do promowania Gminy Dębno jako miejsc sprzyjającego rozwojowi mieszkańców, czego doskonałym przykładem niedawna wystawa w tarnowskim BWA.

 

Jerzy Sacha młody

Sala narad UG Dębno udekorowana jest płaskorzeźbą autorstwa Jerzego Sachy, co czyni ją unikatową zapewne w skali kraju.

Wieloletnia działalność w lokalnym sporcie przyczyniła się do aktywizacji mieszkańców na niespotykaną skalę. Doświadczenie życiowe, dorobek artystyczny, wiedza i pasje Jerzego Sachy uczyniły go prawdziwym autorytetem dla niezliczonej rzeszy młodych ludzi, co przyczyniło się do kształtowania ich charakterów, a więc również rzutowało na rozwój lokalnej społeczności.

Osiągnięcia, otrzymane dyplomy, wyróżnienia:

-Absolwent Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem (wychowanek Antoniego Kenara)

– mgr sztuki, absolwent ASP Kraków

– I nagroda na ogólnopolskiej wystawie w warszawskiej Zachęcie

Pośród osiągnięć sportowych m.in.:

Zawodnik:

– start w w Zimowych Akademickich Igrzyskach Świata

– I miejsce w biegu na 100 metrów Spartakiadzie Wyższych Szkół Artystycznych 1955

– IV miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w narciarstwie (skoki) 1957

-III miejsce w skoku w dal na Wojewódzkich Mistrzostwach LZS w Lekkoatletyce 1958

-I miejsce w biegu na 100 metrów na Mistrzostwach Powiatowych w Lekkoatletyce 1955

– I miejsce w skoku w dal na Spartakiadzie Wyższych Szkół Artystycznych 1955

– III miejsce w otwartym konkursie skoków na Akademickich Mistrzostwach Polski 1956

– liczne osiągnięcia w sportach drużynowych

 

Jako działacz sportowy otrzymał podziękowania i wyróżnienia m.in.

 

– Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, 1984 – za długoletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu na wsi

– Rada Główna Zrzeszenia LSS Warszawa, 1966 – dla wzorowego zawodnika, mistrza sportu

– Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Krakowie -1957, za zasługi na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu na wsi

– Prezydium Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Tarnowie, 1981 – za krzewienie sportu, kultury fizycznej i turystyki na tarnowskiej wsi

– Naczelnik Gminy Dębno 1986 , za pracę społeczną na rzecz rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki

-Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 2001 – za długoletnią pracę na rzecz rozwoju w środowisku wiejskim

– od 2010 roku Honorowy Prezes LKS Kłos Łysa Góra

Materiał przygotowany przez Piotra Maturę