Gminna Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna Zrzeszenia LZS-ów w Woli Dębińskiej

spartakiada

 

 W niedzielę  Gminna Spartakiada w Woli Dębińskiej

Rozpoczęcie o godz.  14-00

 

 

 

Gminna Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych pod patronatem Wójta Gminy Dębno, Grzegorza Bracha

 3.08.2014  (Niedziela)  godz. 14-00

Wola Dębińska

 W najbliższą niedzielę od godz. 14-00 na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej, odbędzie się Gminna Spartakiada LZS-ów, którą organizują: Wójt Gminy Dębno, Grzegorz Brach wraz z Animatorami Sportu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Regulamin:

Uczestnictwo:

W Gminnej Spartakiadzie prawo startu mają:

-osoby zrzeszone w klubach ludowych działających na obszarze Gminy Dębno

-osoby niepełnoletnie zrzeszone w klubach za których odpowiedzialność biorą kierownicy poszczególnych drużyn

Dyscypliny sportowe i przepisy:

 Piłka nożna mężczyzn – Drużyna składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz oraz max. 4 rezerwowych. Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN. System rozgrywek i czas meczu zostanie ustalony na spotkaniu kierowników. Rozgrywki prowadzone będą na boiskach o wymiarach 25m x 42m  bramki o wymiarach 2m x 5m. Obowiązuje obuwie piłkarskie.

 Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn – Drużyny składają się z 3 zawodników / zawodniczek występujących na boisku + 1 rezerwowy. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. W przypadku remisu, decydował będzie set trzeci. Sety rozgrywane będą do 15 punktów.

 Przeciąganie liny – startują drużyny 5 osobowe. Zawody rozgrywane będą systemem rosyjskim. Zawodnicy występują bez obuwia lub w obuwiu na gładkiej podeszwie.

 Rzut lotką do tarczy – startują drużyny 3 osobowe. Odległość od tarczy 4 m. Zawodnicy wykonują 3 rzuty próbne, a następnie po 5 rzutów punktowanych. O kolejności decyduje suma punktów uzyskana przez drużynę. W przypadku równej ilości punktów decyduje lepszy wynik uzyskany przez pierwszego rzucającego, a następnie ilość dziesiątek, dziewiątek  itd.

Rzut piłką do kosza – startują drużyny 2  osobowa (kobieta i mężczyzna). Zawodnicy wykonują 2 rzuty próbne, później 3 rzuty punktowane. Rzuty wykonywane są z trzech wyznaczonych pozycji. Odpowiednio spod kosza za 1 pkt. z linii osobistej za 2 pkt. oraz z linii 6,25m  za 3 pkt. Zawodnik sam wybiera, z których pozycji wykona odpowiednio trzy punktowane rzuty. O kolejności decyduje suma punktów uzyskana przez drużynę.

Punktacja

1) W konkurencji rzut lotką do tarczy przyznawane będą punkty: za I miejsce 16 pkt., II miejsce 13 pkt., III miejsce 11 pkt., IV miejsce 9 pkt., 8,7,6, itd.

2) W konkurencji piłka nożna przyznawane będą punkty: za I miejsce 30 pkt., II miejsce 25 pkt., III miejsce 20 pkt., IV miejsce 18 pkt., dalsze miejsca co 2 pkt. mniej.

3) W konkurencji przeciąganie liny przyznawane będą punkty: za I miejsce 20 pkt., II miejsce 17 pkt., III miejsce 14 pkt., IV miejsce 12 pkt.,  dalsze miejsca co 2 pkt. mniej

4) W konkurencji piłka siatkowa mężczyzn i kobiet przyznawane będą punkty: za I miejsce 25 pkt., za II miejsce 21 pkt., za III miejsce 18 pkt., za IV miejsce 16 pkt., V i dalsze miejsca co 2 pkt. mniej.

5) W konkurencji rzut piłką do kosza przyznawane będą punkty: za I miejsce 18 pkt., za II miejsce 15  pkt., za III miejsce 12 pkt., za IV miejsce 9 pkt., V i dalsze miejsca co 2 pkt. mniej.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do poszczególnych konkurencji i dyscyplin sportowych przyjmowane będą w dniu zawodów na pół godziny przed rozpoczęciem lub na adres mailowy: jan.frankowski@onet.pl

Nagrody

W poszczególnych dyscyplinach organizator przewiduje dyplomy. Za zajęcie miejsca I – III w ogólnej klasyfikacji organizator przewiduje puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  Za miejsce od I do VIII organizator przewiduje nagrody finansowe. Wartość przyznanych nagród jest zależna od miejsca zajętego przez klub w klasyfikacji ogólnej.

Klasyfikacja ogólna

 Nagrody przysługują zespołowi startującemu przynajmniej w jednej dyscyplinie. W przypadku mniejszej ilości klubów biorących udział, pula wartości nagród niewykorzystana, zostanie proporcjonalnie podzielona pomiędzy startujące drużyny.

I miejsce – 900 zł

II miejsce – 700 zł

III miejsce – 500 zł

IV miejsce – 400 zł

V miejsce – 300 zł

VI miejsce 200 zł

VII miejsce 200 zł

VIII miejsce 100 zł

Postanowienia końcowe

 Za stan zdrowia swoich zawodników odpowiadają kluby. Dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia organizator.  Zwycięzcy w konkurencjach: piłka nożna i piłka siatkowa będą reprezentować Gminę na Spartakiadzie Powiatowej o ile taka się odbędzie.

 Odprawa techniczna ekip odbędzie się w dniu 3.08.2014 o godz. 14-00 w biurze zawodów na obiektach sportowo – rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej. Udział kierowników poszczególnych ekip w odprawie technicznej jest obowiązkowy.

 Prosi się kierowników drużyn, aby w miarę możliwości do turnieju piłki nożnej i siatkówki mężczyzn zgłosili zawodników, którzy będą startować tylko w jednej z tych dyscyplin, aby nie przedłużać turnieju.