Spartakiada odwołana!

spartakiada

 

 

 

GMINNA SPARTAKIADA SPORTOWO-REKREACYJNA

ZRZESZENIA LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH  POD PATRONATEM WÓJTA GMINY DĘBNO GRZEGORZA BRACHA

 

 

 

Zaplanowana na jutro (29.06.2013) Gminna Spartakiada została odwołana z powodu opadów deszczu.  Nowy termin to 27. 07.2013

 

Zapisy osób chętnych by reprezentować LZS „KŁOS” Łysa Góra  w sobotniej spartakiadzie  przyjmuje do piątku włącznie Karol Banaś: tel.  663-160-199  / e-mail: benek07@o2.pl  bądź za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook.

 

 

 

Regulamin spartakiady:

 

 

W Gminnej Spartakiadzie prawo startu mają:

– mieszkańcy Gminy Dębno oraz członkowie LZS i LKS zrzeszeni w klubach

– zawodnicy i zawodniczki którzy ukończyli 16 lat ( dotyczy to przede wszystkim dyscyplin    piłka nożna i przeciąganie liny

 

1. Dyscypliny sportowe i przepisy

 

-Piłka nożna mężczyzn – Drużyna składa się z 5-ciu zawodników w polu + bramkarz oraz

max. 4 rezerwowych. Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZPN. System

rozgrywek i czas meczu zostanie ustalony na spotkaniu kierowników. Rozgrywki prowadzone będą na boiskach o wymiarach 25m x 42m , bramki wymiarach 2m x 5m.

Obowiązują buty piłkarskie.

 

– Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn – Drużyny składają się z 3 zawodników/zawodniczek

występujących na boisku + 1 rezerwowych. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych

setów + do 15 set trzeci. System rozgrywek do uzgodnienia przed zawodami.

 

– Przeciąganie liny – startują drużyny 5-cio osobowe. Zawody rozgrywane będą systemem

rosyjskim. Zawodnicy występują bez obuwia lub w obuwiu na gładkiej podeszwie.

 

– Rzut lotką do tarczy – startują drużyny 3 – osobowe. Odległość od tarczy 4m. Zawodnicy

Wykonują 3 rzuty próbne , a następnie po 5 rzutów punktowanych. O kolejności decyduje

Suma punktów uzyskana przez drużynę. W przypadku równej ilości punktów decyduje

Lepszy wynik uzyskany przez pierwszego rzucającego, a następnie ilość dziesiątek ,

dziewiątek itd.

 

2. Punktacja

 

  1. W konkurencji rzut lotką do tarczy przyznawane będą punkty: za I miejsce 16 pkt.,
    II – 13 pkt., III – 11 pkt., IV – 9 pkt., 8, 7, 6, itd.
  2. W konkurencji piłka nożna przyznawane będą punkty: za I miejsce 30 pkt., II – 25 pkt.,
    III – 20 pkt., IV – 18 pkt., V i dalsze miejsca co 2 punkty mniej.
  3. W konkurencji przeciąganie liny przyznawane będą punkty: za I miejsce 20 pkt.,
    II – 17 pkt., III – 14 pkt., IV – 12 pkt. I dalsze miejsca co 2 punkty mniej.
  4. W konkurencji piłka siatkowa kobiet i mężczyzn przyznawane będą punkty: za I miejsce 25 pkt., II – 21 pkt., III – 18 pkt., IV – 16 pkt., V i dalsze co 2 punkty mniej.

 

3. Nagrody

W poszczególnych dyscyplinach organizator przewiduje dyplomy.

Za zajęcie miejsca I – III w ogólnej klasyfikacji organizator przewiduje puchary, dyplomy.

Za  miejsca od I do ostatniego organizator przewiduje nagrody finansowe.

 

4. Postanowienia końcowe

 

We wszystkich konkurencjach sportowych zawodników obowiązują badania lekarskie.

Dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia organizator.

Zwycięzcy w konkurencjach: piłka nożna i piłka siatkowa będą reprezentować Gminę na Spartakiadzie Powiatowej o ile taka się odbędzie.

Odprawa techniczna ekip odbędzie się w dniu 29.06.2013 o godzinie 9:30 w biurze zawodów na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej. Udział kierowników poszczególnych ekip w odprawie technicznej jest obowiązkowy.

Prosi się kierowników drużyn, aby w miarę możliwości do turnieju piłki nożnej i siatkówki mężczyzn zgłosili zawodników, którzy będą startować tylko w jednej z tych dyscyplin, aby nie przedłużać turnieju.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

UWAGA: Brak punktualności na odprawie będzie skutkowało niedopuszczeniem drużyny do zawodów. Prosi się, aby kierownicy drużyn przybyli na odprawę z wypełnionymi listami zawodników. Ze względu na długi czas trwania turnieju siatkówki uprzejmie prosi się, aby drużyny występujące w turnieju piłki siatkowej przybyły na godzinę 10.00, gdyż w pierwszej kolejności rozpocznie się turniej w tej dyscyplinie.