Gmina Dębno – Zadania Publiczne

Zadania publiczne dotowane przez Wójta Gminy Dębno realizowane przez LKS Kłos Łysa Góra w 2015:
ZAKRES:
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
zadanie pn. „FUTBOL NA TAK”
ZAKRES:
 –
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM:
zadanie pn. „SPORTOWE NAWYKI”
Udział LKS Kłos w rozgrywkach ligowych odbywa się w ramach zadania publicznego pn. „FUTBOL NA TAK” dotowanego przez Wójta Gminy Dębno.

 

Gmina Dębno