Gmina Dębno – Zadania Publiczne

W 2017 LKS Kłos realizuje projekty z zakresu rozwoju sportu 
na terenie Gminy Dębno

 

„PIŁKARSKI ROK Z KŁOSEM” – dofinansowanie z Gminy Dębno 23305 zł

 

„MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ LKS KŁOS ŁYSA GÓRA” –
– dofinansowanie z Gminy Dębno 10000 zł

 
 
Zadania publiczne dotowane przez Wójta Gminy Dębno realizowane przez LKS Kłos Łysa Góra w 2015:
 
 
ZAKRES:
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
zadanie pn. „FUTBOL NA TAK”
 
ZAKRES:
 –
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM:
zadanie pn. „SPORTOWE NAWYKI”
 
 
Udział LKS Kłos w rozgrywkach ligowych odbywa się w ramach zadania publicznego pn. „FUTBOL NA TAK” dotowanego przez Wójta Gminy Dębno.

 

Gmina Dębno